Coaching

Coaching

Academy’s coaching heeft door de jaren heen veel studenten geholpen met samenwerkproblemen, richting kiezen en een baan vinden. En ongeacht jouw aanleiding voor coaching: doel is altijd om jouw problemen en/of vraagstukken aan te pakken, zo kernachtig en no-nonsense mogelijk.

De coaching kan provocatief, geduldig, pragmatisch en diepgaand zijn, net wat bij jou goed werkt. Je coach is nadrukkelijk géén adviseur: hij/zij helpt je door middel van vragen om met andere ogen naar jezelf te kijken.

Coaching als follow-up

Coaching gaat verder waar training stopt. In gesprekken van een uur ondersteunt de coach je in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Jij bepaalt het onderwerp en dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld:
– een conflict dat je met iemand hebt
– de aanpak van een project of een taak waar je tegenop ziet
– het toepassen van technieken uit een voorgaande training
– schommelingen in je motivatie of effectiviteit
– een samenwerkingsprobleem dat je wilt oplossen
– je stem laten horen in vergaderingen

Individuele coaching

Voor wie vastloopt in het werk of op persoonlijk gebied, of begeleiding zoekt in een veranderproces. Typische onderwerpen voor zelfstandige coaching zijn carrièrekeuzes, samenwerkingsconflicten en/of ongewenste effecten van eigen gedrag. In deze coaching beginnen we vaak met een vrijblijvend telefonisch intakegesprek van maximaal tien minuten. Hierin verkennen we je coachvraag en kijk je samen met de coach of je het kunt en wilt aangaan. Tijdens het eerste gesprek bepalen we de richting/inhoud van de (meestal) vijf sessies, waarin jij zelf de onderwerpen kiest.


    Contact