Kosten

Kosten

We factureren gegeven trainingsuren – inclusief trainingsmateriaal en reizen binnen Noord-Holland en Utrecht. De trainingen zijn doorgaans op jullie locatie. Door onze CRKBO-registratie zijn onze trainingen vrijgesteld van btw.

  • Jaarprogramma: € 300,- per training van drie uur, vanaf vijf trainingen per jaar.
  • Losse trainingen: € 350,- per training van drie uur, tot vier trainingen per jaar.
  • Coaching: € 50,- per coachee per uur, enkel één-op-één gesprekken.

Trainingen voor (studenten)raden worden doorgaans betaald door jullie College van Bestuur of Faculteitsbestuur. Volgens de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW, artikel 9.48) hebben medezeggenschapsraden en opleidingscommissies recht op scholing/training die zij redelijkerwijs nodig hebben voor het vervullen van hun taken. Deze scholingsbudgetten verschillen per universiteit en faculteit, maar liggen vaak tussen de € 750,- en € 1.500,- per jaar voor facultaire studentenraden en € 2.000,- tot € 3.500,- voor universitaire studentenraden. Wij helpen je graag vrijblijvend met budget vrijmaken.

Beperkt budget?

Als je organisatie een beperkt budget heeft, zijn er nog steeds mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • promotie: je helpt met downsideup academy onder de aandacht brengen bij interessante doelgroepen
  • acquisitie: je helpt downsideup aan echt interessante contacten
  • meer deelnemers: enkele trainingen laten het toe om door bijvoorbeeld twee of drie groepen tegelijk te worden gevolgd
  • overig: we laten ons graag verrassen door jouw suggesties

    Contact