Portfolio


Portfolio

Medezeggenschapsraden (centraal)
 • Universitaire Studentenraad (USR, VU)
 • Centrale StudentenRaad (CSR, UvA)
 • Centrale MedezeggenschapsRaad (CMR, HvA)
 • Universiteitsraad Leiden (UR, Leiden)
 • Universiteitsraad Utrecht (URaad, Utrecht)
 • Studentenraad AUC (UvA & VU)
 • Studentenraad TU Delft (ORAS, Delft)
 • Studentenraad Wageningen (WUR)
Medezeggenschapsraden (decentraal)
 • SR Tandheelkunde (ACTA, UvA & VU)
 • SR Geneeskunde (VUMC)
 • SR der Aard- en Levenswetenschappen (VU)
 • SR der Bewegingswetenschappen (VU)
 • SR der Economische Wetensch. en Bedrijfskunde (VU)
 • SR der Exacte Wetenschappen (VU)
 • SR der Geesteswetenschappen (UvA)
 • SR der Letteren (VU)
 • SR der Psychologie en Pedagogiek (VU)
 • SR der Rechtsgeleerdheid (VU)
 • SR der Rechtsgeleerdheid (UvA)
 • SR der Sociale Wetenschappen (VU)
 • MR domein Bedrijfskunde (HvA)
 • MR domein Economie en Management (HvA)
 • MR domein Media, Communicatie en Informatie (HvA)
Verenigingsbesturen
 • Anatolia (studentenvereniging, VU)
 • AUCSA (student association, AUC)
 • ASVA (studentenunie, UvA)
 • EOS (faculteitsvereniging, VU)
 • MFVU (faculteitsvereniging, VU)
 • GeoVUsie (studievereniging, VU)
 • Gyrinus Nathans (studievereniging, VU)
 • IFMSA (studentenfederatie)
 • ISA (studentenvereniging)
 • ISO (koepelorganisatie)
 • VSPVU (studievereniging, VU)
Commissies
 • Opleidingscommissies (AUC, VU, UU & UvA)
 • EOS (faculteitsvereniging, VU)
 • Gyrinus Nathans (studievereniging, VU)
 • MENS (studievereniging, VU)
 • Peer Supporters & Residence Assistents (AUC)
In opdracht / voor leden van …
 • 4Homework
 • Academie van de Stad
 • Amsterdamse Kamer van Verenigingen
 • Biomedisch Interfacultair Congres
 • Beta Career Event
 • Centrum voor Studie en Loopbaan (VU)
 • KNMG Studentenplatform
 • iGEM
 • Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)
 • Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV)
 • Oikos
 • TalentWalks
 • TOTEM
 • TU Delft, faculteit 3ME
 • Qurius
 • VIDIUS (studentenvakbond Utrecht)
 • Young Delft (TU Delft)

  Contact