Versnel organisatieontwikkeling: verbind baanbrekers aan uitdagingen

Versnel organisatieontwikkeling: verbind baanbrekers aan uitdagingen

“Nou, in onze organisatie hebben we niet echt baanbrekers”, zucht Hanneke, hrm-adviseur bij een middelgroot bedrijf.

Een kwartier later staat er tóch een hele lijst van potentiële baanbrekers op papier. Stuk voor stuk collega’s die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de verandering naar meer ondernemerschap binnen de bestaande organisatie – een doel dat het management voor dat jaar gesteld had en waar Hanneke zich medeverantwoordelijk voor voelt. ‘Dat is mijn probleem: ik dénk altijd dat er geen baanbrekers zijn, en dan vind ik ze ook niet’.  Hannekes manier van kijken naar haar organisatie had er tot nu toe voor gezorgd dat ze zich niet meer bewust was van de mogelijke positieve bijdragen die haar collega’s konden leveren.

Toen zij niet langer volgens de lijnen van de staande organisatie naar functies en organogramstructuren keek, maar de ménsen binnen haar organisatie aan zich voorbij liet gaan, ontdekte ze het potentieel dat er wel degelijk was. Denken in organisatieharkjes en gebaande paden leidt vaak tot het stellen van dezelfde vragen aan steeds dezelfde personen. En dat is niet altijd – of misschien wel nooit – de meest effectieve manier om organisatiewikkeling te versnellen.

Hoe identificeer je de baanbrekers die je zoekt?

Dat ‘anders kijken’, hoe pak je dat aan? Wat goed werkt, is jezelf de volgende vragen stellen – en dan echt met een open blik afwachten aan welke collega’s je moet denken.

Bedenk bijvoorbeeld op welke plek binnen de organisatie de gewenste ontwikkeling al werkelijkheid is. Bij welk team zitten de collega’s die de gevraagde ondernemingszin al laten zien? Wat gebeurt daar? Wie maakt dat mogelijk? Zijn het de individuele collega’s? Zit er een leidinggevende die goeie dingen doet? Een HRM-adviseur? Een young professional met frisse ideeën?

Wat ook goed werkt: wie ken jij – persoonlijk of van horen zeggen – waarvan je denkt: als die hiervoor zou gaan, dan zouden we écht meters gaan maken. Dus niet: wie is verantwoordelijk voor dit beleidsterrein, maar meer: wie zou hiervoor vanuit intrinsieke motivatie tijd willen maken? Soms helpt het om hierbij de vraag te stellen die Walt Disney zich ook stelde als hij iets nieuws wilde bedenken: als alles kon en alles mocht, wat zou je dan doen? Toegepast op deze situatie: als al je collega’s de tijd en de ruimte zouden hebben om zich hiervoor in te spannen, wie zou je dan uitnodigen om hiervoor te gaan? Wie zou er ontzettend veel energie van krijgen en buitengewone resultaten boeken?

Een derde vraag die vaak veel losmaakt: welke collega’s zitten zogenaamd ‘in de weerstand‘ voor deze ontwikkeling, terwijl je eigenlijk het gevoel hebt dat de aard van de ontwikkeling heel erg bij ze aansluit en dat ze er een positieve bijdrage aan zouden kunnen leveren? Misschien gaat het om collega’s die er nog geen vertrouwen in hebben dat het deze keer wel gaat lukken. Of mensen die zich hier al jaren voor inspannen, en zich gepasseerd voelden toen dit plan ‘ineens’ uit de lucht kwam vallen –zonder dat zij daarbij betrokken werden. En natuurlijk, het kan ook iemand zijn die echt even geen zin heeft zich hiervoor in te spannen. Only one way to find out… In bovenstaand voorbeeld leverde deze vraag drie mogelijke baanbrekers op die Hanneke vervolgens kon benaderen om uit te zoeken wat daar speelt.

Hoe verbind je de gevonden baanbrekers aan de uitdaging van het moment?

Toen ik in bovenstaand voorbeeld de lijst baanbrekers zag staan, vroeg ik: ‘weten deze mensen eigenlijk van deze ontwikkeldoelstelling? En weten ze dat jij daarmee bezig bent?’. Helaas, dat wisten ze niet… De doelen bleken slechts beperkt gecommuniceerd. De mensen die er wel van af wisten, waren nog nooit uitgenodigd om mee te denken of anderszins een bijdrage te leveren. Logisch dus, dat er nog niet al te veel beweging merkbaar was op dit onderwerp!

Stap één in het verbinden van baanbrekers aan de uitdagingen van het moment: contact! Zoek ze op, vertel van je ambities en jouw inschatting van het baanbrekerschap van de ander. En zie waar dat je brengt. Een open blik en een eerlijke vraag doen vaak wonderen!

Reactie plaatsen