Conflicten

Training: Conflicten


Een beginnend conflict ontkennen is de belangrijkste oorzaak van grote escalaties. Maar een conflict erkennen is zo spannend, dat men vaak wacht tot het team erop stukloopt.

Resultaat

Jullie erkennen de onderliggende oorzaken van het conflict, spreken de gezamenlijke wens uit voor een betere samenwerking en hebben meerdere oplossingen gevonden. De grote druk is van de ketel. De komende tijd wordt voor iedereen experimenteren met de verschillende oplossingen.

De training

Doel van de training is om een destructieve teamdynamiek te doorbreken en voor zover mogelijk te helen. Dat kan in elke conflictfase. Afhankelijk van de aard van het conflict kan de training bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Theorie: over bijvoorbeeld conflictfasen, oorzaken, feedback en interventiemethoden.
  • Analyse: over het huidige conflict: interne/externe oorzaken, moderatoren en pijnpunten.
  • Begeleiding: met gebruik van provocatieve coaching als groep het conflict aankaarten.
  • Confrontatie: openlijk positief roddelen over elkaar.

Beslis: willen en gaan jullie samen verder? En zo ja, hoe?

    Contact