Evaluatie & Feedback

Training: Evaluatie & Feedback


Bij evaluatie liggen twee zinloze gebeurtenissen op de loer: óf iedereen geeft clichématig feedback die de kern niet raakt, óf men is ‘zo eerlijk’ dat de boel ontspoort, er spanning ontstaat en de groepsmotivatie instort. Dat kan beter.

Resultaat

Jullie hebben de voortgang en samenwerking op een eerlijke, aanmoedigende en confronterende manier besproken én er gevolg aan gegeven. Scheve verwachtingen zijn uit de lucht en jullie hebben frisse moed om van jullie resterende raad-/bestuursjaar een fantastische tijd te maken.

De training

Technisch gezien is dit geen training maar co-creatie: doel is om jullie (in)formele samenwerking en resultaten bij te sturen voor een succesvolle voortzetting. Dit door middel van confronterende reflectie en het bijstellen van doelen en prioriteiten. De training kan bestaan uit o.a. de volgende onderdelen:

  • Planning versus resultaten: wat verwachten we van doelstellingen, liggen we op schema en zijn we trots op de resultaten?
  • Samenwerking: hoe gaat het op team- en individueel niveau?
  • Zeilen bijzetten: komend halfjaar andere doelstellingen, nieuwe omgangsvormen, meer successen vieren?

    Contact