Interpersonal Power

Training: Interpersonal Power


Jullie werken samen met partijen die sterk communiceren, jullie weten te overrompelen en/of veel meer kennis en ervaring hebben. De verleiding is groot om je volgzamer naar krachtige sprekers op te stellen. Maar liever wil je meer grip op overleggen en de uitkomsten sturen naar wat voor jou/jullie waardevol is.

Resultaat

Jullie herkennen je individuele of gezamenlijke ‘underdog’-positie. Voortaan hebben jullie scherp voor ogen wat jullie hieraan kunnen doen en raken jullie belangen niet langer ondergesneeuwd in overleggen.

De training

In deze training experimenteer je volop. Alles gaat om invloedsstijlen herkennen, op proces- en gedragsniveau. Hoe neemt en houdt iemand het woord met zijn/haar stem, lichaamshouding, oogcontact en intonatie?

Deze training kent twee varianten:

  • Eén versus groep: hoe houd jij je staande?
    Hier gaat het om veel verschillende belangen, hoe jij als individu invloed kunt uitoefenen op het besluitproces, op sturing van de gespreksinhoud en wie er aan het woord komt.
  • Groep versus groep: hoe houden jullie je staande?
    Hier gaat het erom als groep een sterk front te vormen en te blijven staan tegenover andere partijen.

 

    Contact