Opvolgers inwerken

Training: Opvolgers inwerken


Je wilt dat je opvolgers goed aan hun jaar kunnen beginnen. Overdracht is zo makkelijk niet: hoe draag je kennis en vaardigheden over, hoe introduceer je je opvolger(s) in je netwerk, wat leg je hen uit en wat mogen ze zelf ontdekken? En misschien wel het belangrijkst: hoe zorg je ervoor dat jullie werk wordt voortgezet zonder in oude valkuilen te stappen?

Resultaat

Er ligt een helder raamwerk voor wat jullie als team en per portefeuille willen overdragen. Bovendien hebben jullie helder wat jullie plenair, individueel en op schrift willen overdragen en hoe jullie de opvolgers kunnen ondersteunen.

De training

Doel is een concreet plan voor sterke kennis- en visieoverdracht en doorzetten van goed werk. De training kan gaan over verschillende onderdelen, waarbij jullie team zelf beslist waarop het graag focust:

  • Eigen inwerktraject: wat beviel er wel/niet aan het inwerktraject door jullie voorgangers?
  • Eigen successen/lessen: wat hebben jullie aan ervaring over te dragen en wat mogen zij zelf ontdekken?
  • Overdracht: wát – (functiespecifieke) kennis, vaardigheden, inzichten, mentaliteit, netwerk?
  • Overdracht: hóe – wat kun je het best samen doen, voordoen, uitleggen, opschrijven?
  • Plan en beslis: wie gaat wat in welke periode doen?

    Contact