Overtuigen

Training: Overtuigen


Je zit regelmatig tegenover mensen met járenlange ervaring die de organisatie goed kennen en diep in de stof zitten. En hoe stellig jullie ook zijn, ze laten jullie argumenten wankelen met één opmerking. Hoe raak je daartegen opgewassen?

Resultaat

Na deze training hebben jullie twee actuele casussen ijzersterk voorbereid en hebben jullie de middelen om dit ook met toekomstige casussen te doen. Jullie weten je te verweren tegen cynisme en drogredenen en zijn inhoudelijk niet klein te krijgen.

De training

Doel is om jullie te sterken in een gedegen advies (én stappenplan voor toekomstige adviezen). Ook doe je ervaring op in het mondeling verdedigen van jullie advies. Dat betekent focus op inhoudelijke argumentatie, the bigger picture zien en je wapenen tegen andermans verweer.

  • Voorbereiding: welke vragen heb je te beantwoorden over de huidige situatie, de gewenste situatie en je toehoorders?
  • Betogen: hoe breng je je betoog goed op papier/in de vergaderzaal?

In verweer: hoe wapen je je tegen drogredenen – wanneer het bestuur in verweer gaat?

    Contact