Teamspirit

Training: Teamspirit


Het team is samengesteld, je kent elkaar bij voornaam en hebt portefeuilles verdeeld – tijd om meters te gaan maken! Maar hoe gaan jullie eensgezind samenwerken als een team?

Resultaat

Na deze training weten jullie de antwoorden op vragen als: wat is karakteristiek aan jullie samenwerking, welke kwaliteiten en valkuilen herkennen jullie in elkaar, hoe gaan jullie elkaar aanmoedigen en corrigeren?

De training

Doel van de training is dat jullie leren elkaar aanspreken en common ground vinden: in tijden van succes én tegenslag. De training is inzicht- en ervaringsgericht en gaat om gezamenlijk afspraken maken, waarbij jullie team zelf beslist waarop het graag focust:

  • Verwachtingen: wat verwachten jullie van elkaar en specifieke functies: dit jaar, tijdens vergaderingen, tijdens cobo’s en meer?
  • Kernkwaliteiten: wie heeft welke kwaliteiten en hoe gaan jullie om met de valkuilen die in deze kwaliteiten schuilen?
  • Teamwaarden: wat vinden jullie motiverende factoren en wat gaan jullie doen om die waar te maken?
  • Feedback en aanmoedigen: hoe willen jullie elkaar aanspreken en motiveren?

    Contact