Timemanagement

Training: Timemanagement


Veel te doen, weinig tijd. Timemanagement is een kwestie van motivatie, overzicht, focus en daadkracht. Als één van die vier wegvalt kom je al snel in de knel: studenten die je afleiden, een uitgelopen telefoontje, een taak die je niet kunt weigeren…. En vaak is jouw timemanagement ook afhankelijk van die van je team.

Resultaat

Na deze training hebben jullie een overzicht van jullie doelstellingen, prioriteiten en activiteiten – op teamniveau én individueel niveau. Bovendien hebben jullie de tools om die voort te zetten en zo zicht te houden op de voortgang.

De training

Doel is om te leren doelen stellen, te prioriteren en voortgang te durven evalueren. De training is gericht op kennis en inzicht, maar ook op direct plannen maken. De training kan gaan over:

  • Teamniveau – jullie hoofdtaken als bestuur/raad prioriteren: waar gaat het precies om (taak/resultaat) en wat heeft voorrang?
  • Teamniveau – tijdspad maken: wat wil je bereiken, wat zijn de mijlpalen, hoeveel tijd is nodig en welke afhankelijkheden zijn er?
  • Teamniveau – tijdsbewaking: wie heeft welk mandaat om onder welke omstandigheden af te wijken van het plan?
  • Individueel niveau – prioriteren in het moment: hoe beslis je wat op dit moment voorrang verdient en wat sneuvelt?
  • Individueel niveau – tijdsbewaking: onder welke omstandigheden af te wijken van het plan?
  • Individueel niveau – motivatie, provocatieve coaching: voel je goed bij prioriteren, als als er dingen afvallen.

    Contact