Organisaties

Voor organisaties

Als je ons uitnodigt om op organisatieniveau mee te denken of interventies te ontwikkelen én uit te voeren, kan dat er bijvoorbeeld zo uitzien:

Baanbrekers Scan

Zet thema’s rond innovatie en organisatieontwikkeling op de agenda, nodig wat leidinggevenden, HR-adviseurs, innovatiedeskundigen en betrokken collega’s uit en in no time heb je veel tekst, weinig overzicht en nog minder actie. Herkenbaar? De Baanbrekers Scan structureert denken en praten over vernieuwing binnen de organisatie. In twee uur brengen we in kaart wat er goed gaat en waar jullie mee aan de slag kunnen.   Saskia Schouten, HR-adviseur @ Koninklijke Bibliotheek: “Ik vond het erg waardevol om vanuit deze invalshoek te kijken naar mijn organisatie. Het canvas helpt je uit bestaande denkpatronen te stappen. Het laat je mensen (her)ontdekken als mogelijke voortrekker (Baanbreker) om de zaken anders aan te gaan pakken.”

 

How to: Baanbrekend HRM

Wij begeleiden HR-professionals om te groeien in hun rol als business partner. We stimuleren je om jezelf actief te versterken, en om de Baanbrekers in de organisatie te herkennen en zo goed mogelijk in te zetten. Bij hogeschool Inholland zetten wij bijvoorbeeld een traject op waarin HRM-adviseurs hun werkwijze en samenwerking aanscherpten. Doel: zowel individueel als gezamenlijk hun meerwaarde voor de organisatie vergroten. Al snel begeleidden we de adviseurs om de bijeenkomsten zelf te ontwerpen en te modereren, en konden zij zonder ons verder.

Begeleiding verandertrajecten

We mobiliseren en begeleiden samen met bedrijven de interne Baanbrekers, om ruimte te maken voor de gewenste verandering. We begeleiden (management)bijeenkomsten en ontwerpen interventies om beweging te versnellen. Bij de Port of Amsterdam leidde dit bijvoorbeeld tot een nieuwe invulling van de medewerkersdag, zodat de dag bijdroeg aan de bredere ontwikkeldoelstelling van de organisatie. Wij bereidden de dag voor in een serie bijeenkomsten met een afvaardiging uit alle hoeken van het bedrijf. Echt contact tussen medewerkers en directie was een van de speerpunten van de medewerkersdag, want onderdeel van de ambitie van het havenbedrijf.

Voorbeeld: Young Tour

Tijdens de Baanbrekers Tour voor Young Professionals begin 2017 bezochten we de besturen van Young-organisaties van vijftien grote bedrijven, kriskras door het land. Aan de hand van het Baanbrekers Canvas analyseerde elk bestuur hoe het de gewenste beweging in de organisatie kon versnellen, welke Baanbrekers het daarbij ging betrekken en wat dat de organisatie zou opleveren. Het leverde ons veel inspiratie op, en inzichten over hoe te investeren in talentmanagement zonder risico.

    Contact