Teams

Voor teams

Regelmatig zijn we te gast bij teams. Soms om ze in één dag te helpen om knopen door te hakken of om de lucht te klaren, soms in langere trajecten. De afgelopen tijd zag dat er bijvoorbeeld zo uit:

Workshop Baanbrekers Canvas

We zaten aan tafel bij een groepje idealisten dat zich binnen hun grote, ietwat ouderwetse organisatie sterk maakt voor duurzame energie. Samen liepen we het canvas door. Hun grootste eyeopeners? Minder willen leidt tot meer bereiken. Dat, én dat er nog heel wat verbindingen te leggen zijn met collega-Baanbrekers. De workshop Baanbrekers is geschikt om in teamverband te volgen, om samen te kijken naar dat wat het team in beweging wil brengen. Samen analyseer je hoe die beweging te versnellen is. Deze workshop biedt in drie uur een krachtige (door)start van de teamdoelen. Lees hier meer over deze workshop.

Marlies Willemen, opleidingsmanager ROC Amsterdam: “Het Baanbrekers Canvas biedt de gelegenheid om een taai vraagstuk helemaal te doorgronden. Het leverde mij het inzicht op dat wanneer ik het eigenaarschap in mijn team wil vergroten, ik zelf ander leiderschap zal moeten laten zien.”

POUT: Platform of Unspoken Things

Jezelf uitspreken is soms moeilijk, bijvoorbeeld als je het ergens niet mee eens bent. En dat terwijl effectief samenwerken in teams zoveel makkelijker is als onuitgesproken frustraties en complimenten wél worden gedeeld. Daardoor groeit vertrouwen, de belangrijkste bouwsteen voor effectief teamwork. Daarom ontwikkelden wij POUT: het Platform of Unspoken Things. POUT is er voor teams en organisaties die langer dan drie jaar samenwerken en (weer) meer verbinding zoeken. Resultaat: een stevige basis voor vervolgstappen. Want wat ertoe doet is bespreekbaar, er is meer verbinding en begrip, er wordt weer gelachen en er is ruimte om constructief naar de toekomst te kijken. Het POUT-programma is strak geregisseerd, met alle ruimte voor maatwerk. Er zit een duidelijke opbouw in de onderdelen, waardoor deelnemers stap voor stap meer zullen gaan delen. Er is ruimte voor onderlinge frustraties én voor waardering.

Voorbeeld

Twintig hoogopgeleide professionals werkten al jaren samen. Onderling ging dat prima, maar tot besluiten komen lukte niet. Te veel werd niet uitgesproken en daarmee stagneerde de samenwerking. Met ons Platform of Unspoken Things werd in twee bijeenkomsten de lucht geklaard. De derde bijeenkomst begonnen we met een lange lijst aan te bespreken onderwerpen: nu de onderlinge band was versterkt, was hier ruimte voor en kwamen we tot afspraken.

Procesbegeleiding bijeenkomsten

Wij gebruiken tools uit bijvoorbeeld design thinking, oplossingsgericht werken, theatersport en provocatief coachen om teams in een beperkte tijd een flinke stap verder te helpen. Zoals bij dit bevlogen team. Ze werken al jaren met veel plezier samen, maar realiseren zich dat ze niet zo efficiënt werken. Het zou weleens veel rust kunnen brengen als ze hun rollen en verantwoordelijkheden duidelijker afspreken. In één dag brengen we hun werkzaamheden in kaart, maakt het team afspraken, lichten ze de rol van de ook aanwezige directeur door en nemen we ook de onderlinge relatie tussen het team en andere organisatieonderdelen onder de loep. Resultaat: een ruimte met volgeschreven flip-overs, tientallen kaartjes met werkzaamheden, vijf blij verhitte hoofden, veel meer duidelijkheid en heldere afspraken voor de komende tijd.

Kristel Jeuring, projectmanager LSA Bewoners: Joanneke stelt iedereen in staat een bijdrage te leveren (niet alleen de meest vocale mensen), maakt gebruik van de expertise, inzichten en ervaringen van de mensen in de ruimte, maar voegt daar eigen inzichten aan toe wanneer iets onderbelicht blijft. Ze is actie en afspraakgericht wat er toe heeft geleid dat we een aantal concrete nieuwe manieren van samenwerking en organisatie nu daadwerkelijk gebruiken. Het blijft dus niet bij deze ene dag, maar het heeft blijvend concreet effect.

Teamcoaching

Wij werken met teams aan meer effectiviteit én meer (samen)werkplezier. We doen dit aan de hand van een concrete verbetervraag, die het team zelf formuleert als start van het traject. Bijvoorbeeld toen drie gemeentes in het midden van het land gingen samenwerken en de afdelingen Geo-informatie wel wat hulp konden gebruiken bij de invulling daarvan. De collega’s formuleerden onder onze begeleiding op welke onderwerpen ze tot een uniforme aanpak wilden komen en hoe zij hun samenwerking wilden vormgeven. We pakten onderliggende frustraties aan en werken aan de onderlinge communicatie: die werd effectiever en vriendelijker.

    Contact