De Wet

Training: De Wet


Medezeggenschappers horen vaak ‘Gebruik je rechten!’ – maar waar begin je met die begrijpen? Het wetboek is nogal uitgebreid en als je met een specifieke casus zit: waar begín je?

Resultaat

Jullie hebben helder – naar aanleiding van jullie eigen actuele casussen – hoe je als studentenraad (of opleidingscommissie) formeel invloed kunt uitoefenen op het beleid van de onderwijsinstelling. Er ligt een actieplan klaar waarmee jullie meteen de eerste stappen kunnen zetten.

De training

Doel is om jullie begrip te geven van de medezeggenschapsrechten zoals bepaald in de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De training is gericht op kennis en inzicht, maarook op direct plannen maken. Afhankelijk van de actualiteit en behoefte kan de training gaan over:

  • Context en wat bij wet is bepaald (volgens de WHW): over de onderlinge afhankelijkheden en verplichtingen van College van Bestuur tot opleidingscommissies.
  • De vijf basisrechten (volgens de WHW): hoe gebruik je informatie-, advies-, hoor-, initiatief- en instemmingsrecht?
  • Processen en jullie formele invloed: welke hoofdonderwerpen en tijdspaden zijn er en hoe hebben jullie daar invloed op?
  • Conflicten en geschillen: welke omgangsvorm kiezen jullie en wat kun je doen als het écht hoog oploopt?
  • Strategie kiezen: met een lopende casus bepalen jullie een plan A en B.

    Contact